Strona główna

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wiadomość dla redaktora

Wybierz adres redaktora

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Wyszukiwarka zaawansowana

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Rejestracja

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Historia

Dom Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT” w Ugoszczu jest jednostką organizacyjną Powiatu Rypińskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przeznaczony jest dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych, zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę zgodnie z obowiązującymi. W skład Domu wchodzą dwa budynki, z których jeden to zabytkowy pałac, a drugi to nowy budynek nawiązujący swoją architekturą do pałacu. Do budynków prowadzi okazała neorokokowa brama.

Pałac był świadkiem wielu historycznych wydarzeń (najazd bolszewicki), w dniu 15 sierpnia 2010 r. odbyła się inscenizacja upamiętniająca te wydarzenia.

Do istotnych wydarzeń, które miały miejsce na terenie Domu, należy inauguracja roku Chopina. Z tej okazji w siedzibie Domu w dniu 14 marca 2010 r. odbył się recital fortepianowy w wykonaniu Aleksandry Mozgiel absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku, która zagrała utwory Fryderyka Chopina, także 27 sierpnia 2017 r. na terenie Domu odbył się kolejny koncert w plenerze poświęcony twórczości Chopina w wykonaniu utalentowanego pianisty Adama Mikołaja Goździewskiego, który zagrał w ramach projektu CHOPIN en VACANCES, Ugoszcz bowiem wpisany jest w szlak Chopinowski.

W 1946 roku majątek przejął Skarb Państwa, po wyzwoleniu mieściła się w budynku szkoła, sklep, mieszkania prywatne oraz Klub Rolnika. Przedstawiana placówka powstała w 1992 roku i stanowiła Zakład Leczniczo-Opiekuńczy, który później w związku z procesami restrukturyzacyjnymi przeistoczył się w Dom Pomocy Społecznej. Obecnie przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pozbawiony wszelkich barier architektonicznych.

Obiekt położony jest nad jeziorem, otoczony pięknym parkiem o walorach rekreacyjnych i terapeutycznych. Działa na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie domów pomocy społecznej, statutu Domu Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT” w Ugoszczu, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT” w Ugoszczu. Domem kieruje Dyrektor w skład Domu wchodzą następujące działy: administracyjno-ekonomiczny, terapeutyczno-opiekuńczy, gospodarczy. Do dyspozycji mieszkańców są pokoje 1,2,3,4 osobowe, świetlica, pokój dzienny, sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, kuchnia, stołówka, pralnia, kaplica. Dom Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT” w Ugoszczu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu. Dom uwzględnia wszelkie indywidualne potrzeby mieszkańców, prowadzi działalność kulturalno-oświatową w ramach której organizuje wyjazdy, uroczystości okolicznościowe, święta, zjazdy rodzin, imprezy artystyczne, zabawy, konkursy, spotkania integracyjne w placówce i poza nią. Organizacja imprez ukierunkowana jest zawsze na aktywizacje ruchową i  psychoruchową, ma także w pełni zaspokoić potrzeby kulturalne, duchowe, akceptacji i samorealizacji. Zaznaczyć również należy, iż mieszkańcy aktywizują się również poprzez prowadzoną terapię zajęciową, a także uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych.

Mieszkańcy korzystają również z terenu przyległego do Domu gdzie rehabilitują się na sprzęcie do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Logowanie

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lista kanałów RSS

 • Oświadczenia majątkowe autor: BIP Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu ( informatyk[at]powiatrypinski[dot]pl )
  • http://dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info/typy-tresci/oswiadczenia-majatkowe/rss
  • http://dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info/typy-tresci/oswiadczenia-majatkowe/atom
 • Procedury załatwiania spraw autor: BIP Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu ( informatyk[at]powiatrypinski[dot]pl )
  • http://dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info/typy-tresci/procedury-zalatwiania-spraw/rss
  • http://dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info/typy-tresci/procedury-zalatwiania-spraw/atom
 • Rejestr informacji o środowisku autor: BIP Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu ( informatyk[at]powiatrypinski[dot]pl )
  • http://dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info/typy-tresci/rejestr-informacji-o-srodowisku/rss
  • http://dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info/typy-tresci/rejestr-informacji-o-srodowisku/atom
 • Zamówienia publiczne autor: BIP Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu ( informatyk[at]powiatrypinski[dot]pl )
  • http://dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info/typy-tresci/zamowienia-publiczne/rss
  • http://dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info/typy-tresci/zamowienia-publiczne/atom

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sondy

LP Nazwa Początek Koniec

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>